Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třetí věk

Třetí věk

Rok

2

Isildur sází semenáček Bílého stromu v Minas Anor. Předává Jižní království Meneldilovi. Záhuba na Kosatcových polích; Isildur a jeho tři starší synové jsou zabiti.

3

Ohtar přináší úlomky Narsilu do Imladris.

10

Valandil se stává králem Arnoru.

109

Elrond si bere Celebrían, Celebornovu dceru.

130

Narození Elrondových synů Elladana a Elrohira.

241

Narození Arwen Undómiel.

420

Král Ostoher přestavuje Minas Anor.

490

První vpád Východňanů.

500

Rómendacil I. poráží Východňany.

541

Rómendacil zabit v bitvě.

830

Falastur zahajuje řadu Lodních králů v Gondoru.

861

Smrt Eärendura a rozdělení Arnoru.

933

Král Eärnil I. dobývá Umbar a ten se stává pevností Gondoru.

936

Král Eärnil I. se ztrácí na moři.

1015

Král Ciryandil zabit při obléhání Umbaru.

1050

Hyarmendacil poráží Harad. Gondor dosahuje vrcholu moci. Asi v tom čase padá stín na Velký zelený hvozd a lidé mu začínají říkat Temný hvozd. První zmínky v záznamech o Periannath, když Chluponozi přicházejí do Eriadoru.

c. 1100

Moudří (Istari a přední Eldar) odhalují, že v Dol Gulduru se opevnila zlá moc. Soudí se, že je to jeden z nazgulů.

1149

Začíná vláda Atanatara Alcarina.

c. 1150

Plavíni přicházejí do Eriadoru. Statové procházejí průsmykem Rudorohu a postupují do Koutce a do Vrchoviny.

c. 1300

Zlé stvůry se opět začínají množit. V Mlžných horách přibývá skřetů a napadají trpaslíky. Znovu se objevují nazgulové. Hlavní z nich jde na Sever do Angmaru. Periannath se stěhují na západ, mnozí se usídlují v Hůrce.

1356

Král Argeleb I. zabit v bitvě s Rhudaurem. Asi tou dobou opuštějí Statové Koutec a někteří se vracejí do Divočiny.

1409

Černokněžný král z Angmaru vpadá do Arnoru. Král Arveleg I. zabit. Fornost a Tyrn Gorthad jsou uhájeny. Věž Amon Sul zničena.

1432

Gondorský král Valacar umírá a propuká občanská válka. Příbuzenský svár.

1437

Vypálení Osgiliathu a ztráta palantíru. Eldacar prchá do Rhovanionu, jeho syn Ornendil je zavražděn.

1447

Eldacar se vrací a vyhnání uchvatitele Castamira. Bitva u brodu Erui. Obléhání Pelargiru.

1448

Vzbouřenci unikají a uchvacují Umbar.

1540

Král Aldamir zabit ve válce s Haradem a umbarskými korzáry.

1551

Hyarmendacil II. poráží Haradské.

1601

Mnoho Periannath se stěhuje z Hůrky a Argeleb II. jim dává zemi za Baranduinou.

c. 1630

Připojují se k nim Statové přicházející z Vrchoviny.

1634

Korzáři plení Pelargir a zabíjejí krále Minardila.

1636

Velký mor pustoší Gondor. Smrt krále Telemnara i jeho dětí. Bílý strom v Minas Anor umírá. Mor se šíří na sever a na západ a mnohé části Eriadoru pustnou. Za Baranduinou Periannath přežívají, ale utrpí velké ztráty.

1640

Král Tarondor přemísťuje královský dvůr do Minas Anor a sází semenáček Bílého stromu. Osgiliath se začíná rozpadat. Mordor zůstává nestřežen.

1810

Král Telumehtar Umbardacil znovu dobývá Umbar a vypuzuje korzáry.

1851

Začínají útoky Vozatajů na Gondor.

1856

Gondor ztrácí území na východě a Narmacil II. padne v bitvě.

1899

Král Calimehtar poráží Vozataje na Dagorladu.

1900

Calimehtar staví v Minas Anor Bílou věž.

1940

Gondor a Arnor obnovují styky a utvářejí spojenectví, Arvedui si bere Fíriel, dceru Ondohera Gondorského.

1944

Ondoher padne v bitvě. Eärnil poráží napřátele v jižním Ithilienu. Vítězí pak v Bitvě u tábora a zahání Vozataje do Mrtvých močálů. Arvedui vznáší nárok na gondorskou korunu.

1945

Korunu přijímá Eärnil II.

1974

Konec Severního království. Černokněžný král zachvacuje Arthedain a dobývá Fornost.

1975

Arvedui tone v zátoce Forochel. Palantíry z Annúminasu a Amon Sulu jsou ztraceny. Eärnur přijíždí s loďstvem do Lindonu. Černokněžný král poražen v Bitvě u Fornostu a pronásledován do Obrovišť. Mizí ze Severu.

1976

Aranarth přijímá titul Náčelníka Dúnadanů. Dědičné předměty Arnoru dány do úschovy Elrondovi.

1977

Frumgar vede Éothéod na Sever.

1979

Radda z Blat se stává prvním vladykou Kraje.

1980

Černokněžný král přichází do Mordoru a tam shromažďuje nazguly. V Morii se objevuje balrog a zabíjí Durina VI.

1981

Náin I. zabit. Trpaslíci prchají z Morie. Mnoho lesních elfů z Lórienu prchá na jih. Amroth a Nimrodel ztraceni.

1999

Thráin I. přichází do Ereboru a zakládá trpasličí království.

2000

Nazgulové se vynořují z Mordoru a obléhají Minas Ithil.

2002

Pád Minas Ithil, později známé jako Minas Morgul. Palantír uchvácen.

2043

Eärnur se stává králem Gondoru. Vyzván k boji Černokněžným králem.

2050

Výzva opakována. Eärnur jede k Minas Morgul a je ztracen. Mardil se stává prvním Vládnoucím správcem.

2060

Moc Dol Gulduru roste. Moudří se obávají, že by to mohl být Sauron opět nabývající podoby.

2063

Gandalf jde do Dol Gulduru. Sauron ustupuje a skrývá se na Východě. Začíná Ostražitý mír. Nazgulové zůstávají v Minas Morgul v klidu.

2210

Thorin I. opouští Erebor a jde na sever do Šedých hor, kde se nyní shromažďují pozůstatky Durinova lidu.

2340

Isumbras I. se stává třináctým vladykou a prvním z linie Bralů. Starorádi osídlují Rádovsko.

2460

Konec Ostražitého míru. Sauron se posílen vrací do Dol Gulduru.

2463

Tvoří se Bílá rada. Asi v tom čase nachází Stata Déagol Jeden prsten a je zavražděn Sméagolem.

2470

Asi tou dobou se Sméagol-Glum skrývá v Mlžných horách.

2475

Útok na Gondor obnoven. Osgiliath zničen nadobro a kamenný most zbořen.

c. 2480

Skřeti si budují tajné pevnosti v Mlžných horách, aby uzavřeli všechny průsmyky do Eriadoru. Sauron začíná osídlovat Morii svými stvůrami.

2509

Celebrían je na cestě do Lórienu přepadena v průsmyku Rudorohu a obdrží otrávenou ránu.

2510

Celebrían odjíždí přes Moře. Skřeti a Východňané zaplavují Calenardhon. Eorl Mladý vítězí na Poli Celebrantu. Rohirové se usídlují v Calenardhonu.

2545

Eorl padne v bitvě na Vysočině.

2569

Eorlův syn Brego dokončuje Zlatou síň v Edorasu.

2570

Bregův syn Baldor vstupuje do Zapovězených dveří a ztrácí se. Asi v tom čase se na dalekém Severu opět objevují draci a začínají napadat trpaslíky.

2589

Dáin I. zabit drakem.

2590

Thrór se vrací do Ereboru. Jeho bratr Grór jde do Železných hor.

c. 2670

Tobold vysazuje v Jižní čtvrtce "dýmkové koření".

2683

Hromželezo II. se stává desátým vladykou a začíná hloubit Velké Pelouchy.

2698

Ecthelion I. přestavuje Bílou věž v Minas Tirith.

2740

Skřeti obnovují své nájezdy do Eriadoru.

2747

Bandobras Bral poráží skřetí tlupu v Severní čtvrtce.

2758

Rohan napaden od západu i od východu a obsazen. Gondor napaden loďstvy korzárů. Helm Rohanský se uchyluje do Helmova žlebu. Wulf se zmocňuje Edorasu. 2758-9: Následuje Dlouhá zima. Velké utrpení a ztráty na životech v Eriadoru a v Rohanu. Gandalf přichází na pomoc Krajanům.

2759

Helmova smrt. Fréaláf vypuzuje Wulfa a zahajuje druhou řadu králů Marky. Saruman se usídluje v Železném pasu.

2770

Drak Šmak se snáší na Erebor. Dol zničen. Thrór uniká s Thráinem II. a Thorinem II.

2790

Thrór zabit skřetem v Morii. Trpaslíci se sbírají k odvetnému tažení. Narození Gerontia, později známého jako Starý Bral.

2793

Začíná válka trpaslíků a skřetů.

2799

Bitva v Nanduhirionu před Východní branou Morie. Dáin Železná noha se vrací do Železných hor. Thorin II. a jeho otec Thráin II. putují na západ. Usídlují se na jihu Ered Luin za Krajem (2802)

2800-64

Skřeti ze Severu obtěžují Rohan. Zabíjejí krále Waldu (2861)

2841

Thráin II. se vydává navštívit Erebor, ale je pronásledován Sauronovými služebníky.

2845

Trpaslík Thráin uvězněn v Dol Gulduru; je mu vzat poslední ze Sedmi prstenů.

2850

Gandalf opět vstupuje do Dol Gulduru a odhaluje, že jeho pánem je skutečně Sauron, který sbírá všechny Prsteny a hledá zprávy o Jednom a o Isildurově dědici. Nachází Thráina a dostává klíč od Ereboru. Thráin umírá v Dol Gulduru.

2851

Bílá rada se schází. Gandalf vybízí k útoku na Dol Guldur. Saruman jeho návrh potlačuje. (Později se ukázalo, že Saruman tehdy začal toužit po Jednom prstenu a doufal, že se Prsten snad odhalí, až bude hledat svého pána, bude-li Sauron nějaký čas ponechán v klidu.) Saruman začíná pátrat v oblasti Kosatcových polí.

2852

Umírá Belecthor II. Gondorský. Umírá Bílý strom a nelze najít žádný semenáček. Mrtvý strom zůstává stát.

2885

Haradští, podníceni Sauronovými vyslanci, překračují Poros a napadají Gondor. Synové Folcwina Rohanského zabiti ve službách Gondoru.

2890

V Kraji narozen Bilbo.

2901

Většina zbylého obyvatelstva Ithilienu odchází kvůli útokům mordorských skurutů. Je postaveno tajné útočiště Henneth Annun.

2907

Narození Gilraen, matky Aragorna II.

2911

Krutá zima. Baranduina a jiné řeky zamrzají. Od severu vpadají do Eriadoru bílí vlci.

2912

Velké záplavy pustoší Enedwaith a Minhiriath. Tharbad je pobořen a opuštěn.

2920

Smrt Starého Brala.

2929

Arathorn, syn Aradora z Dúnadanů, si bere Gilraen.

2930

Arador zabit skalními obry. Narození Denethora II., syna Ectheliona II., v Minas Tirith.

2931

Aragorn, syn Arathorna II., narozen 1. března.

2933

Arathorn II. zabit. Gilraen bere Aragorna do Imladris. Elrond ho přijímá jako schovance a dává mu jméno Estel (Naděje); jeho původ se tají.

2939

Saruman zjišťuje, že Sauronivi služebníci propátrávají Anduinu u Kosatcových polí, a že se tedy Sauron dozvěděl o Isildurově konci. Je znepokojen, ale Radě neříká nic.

2941

Thorin Pavéza a Gandalf navštěvují v Kraji Bilba. Bilbo se setkává se Sméagolem-Glumem a nachází Prsten. Bílá rada se schází; Saruman souhlasí s útokem na Dol Guldur, protože si teď přeje zabránit Sauronovi, aby hledal v Řece. Sauron už má své plány, a proto opouští Dol Guldur. Bitva pěti armád v Dolu. Smrt Thorina II. Bard z Esgarotu zabíjí Šmaka. Dáin ze Železných hor se stává Králem pod Horou (Dáin II.).

2942

Bilbo se vrací do Kraje s Prstenem. Sauron se tajně vrací do Mordoru.

2944

Bard obnovuje Dol a stává se jeho králem. Glum vychází z Hor a začíná pátrat po "zloději" Prstenu.

2948

Narozen Théoden, syn rohanského krále Thengela.

2949

Gandalf a Balin navštěvují Bilba v Kraji.

2950

Narozena Findulas, dcera Adrahila z Dol Amrothu.

2951

Sauron se otevřeně prohlašuje Pánem a v Mordoru sbírá moc. Začíná obnovovat Barad-dur. Glum se obrací k Mordoru. Sauron posílá tři nazguly znovu obsadit Dol Guldur. Elrond odhaluje "Estelovi" jeho pravé jméno a původ a vydává mu úlomky Narsilu. Arwen, jež se právě vrátila z Lórienu, potkává Aragorna v lesích Imladris. Aragorn odchází do Divočiny.

2953

Poslední schůzka Bílé rady. Rozmluva o Prstenech. Saruman předstírá, že Jeden prsten odputoval Anduinou do Moře. Saruman se stahuje do Železného pasu, ujímá se ho a opevňuje se. Protože na Gandalfa žárlí a bojí se ho, posílá zvědy, aby špehovali každý jeho pohyb; všímá si jeho zájmu o Kraj; zanedlouho začíná vydržovat agenty v Hůrce a v Jižní čtvrtce.

2954

Hora osudu opět plane. Poslední obyvatelé Ithilienu prchají přes Anduinu.

2956

Aragorn se setkává s Gandalfem a začíná jejich přátelství.

2957-80

Aragorn podniká své velké cesty a tažení. Jako Thorongil slouží v přestrojení Thengelovi Rohanskému i Ecthelionovi II. Gondorskému.

2968

Narození Froda.

2976

Denethor se žení s Findulas z Dol Amrothu.

2977

Bain, syn Bardův, se stává králem Dolu.

2978

Narození Boromira, syna Denethora II.

2980

Aragorn přichází do Lórienu a tam opět potkává Arwen Undómiel. Aragorn jí dává Barahirův prsten a zasnubují se na pahorku Cerin Amroth. Asi v té době dospívá Glum na hranice Mordoru a seznamuje se s Odulou. Théoden se stává králem Rohanu.

2983

Narozen Faramir, syn Denethorův. Narození Smavěda.

2984

Smrt Ectheliona II. Denethor II. se stává Správcem Gondoru.

2988

Findulas umírá mladá.

2989

Balin opuští Erebor a vstupuje do Morie.

2991

V Rohanu narozen Éomundův syn Éomer.

2994

Balin hyne v Morii a trpasličí kolonie je zničena.

2995

Narozena Éomerova sestra Éowyn.

c. 3000

Stín Mordoru se dlouží. Saruman se opovažuje použít Orthanckého kamene, ale je lapen do léčky Sauronem, který má Kámen Ithil. Zrazuje Radu. Jeho zvědové hlásí, že Kraj je bedlivě střežen Hraničáři.

3001

Bilbova hostina na rozloučenou. Gandalf má podezření, že jeho prsten je Jeden prsten. Stráž Kraje je zdvojnásobena. Gandalf hledá zprávy o Glumovi a volá na pomoc Aragorna.

3002

Bilbo se stává Elrondovým hostem a usazuje se v Roklince.

3004

Gandalf navštěvuje Froda v Kraji a během následujících čtyř let návštěvy opakuje.

3007

Bainův syn Brand se stává králem v Dolu. Smrt Gilraen.

3008

Na podzim Gandalf naposledy navštěvuje Froda.

3009

Během následujících osmi let Gandalf a Aragorn čas od času obnovují pátrání po Glumovi. Prohledávají údolí Anduiny, Temný hvozd, Rhovanion a hranice Mordoru. Někdy během té doby se Glum sám odvážil do Mordoru a byl zajat Sauronem. Elrond posílá pro Arwen a ta se vrací do Imladris; hory a všechny země dál na východ začínají být nebezpečné.

3017

Glum propuštěn z Mordoru. Je zajat Aragornem v Mrtvých močálech a přiveden k Thranduilovi do Temného hvozdu. Gandalf navštěvuje Minas Tirith a čte Isildurův svitek.

 

VELKÉ ROKY

 

 

 

 

 

3018

 

Duben

12. Gnadalf přijíždí do Hobitína. 

 

Červen

20. Sauron útočí na Osgiliath. Asi v témže čase je napaden Thranduil a Glum prchá. 

 

Červenec

4. Boromir se vydává z Minas Tirith. 

10. Gandalf uvězněn v Orthanku. 

 

Srpen

Ztrácejí se veškeré stopy po Glumovi. Soudí se, že tou dobou, štván elfy i Sauronovými služebníky, našel útočiště v Morii; když ale konečně objevil cestu k Západní bráně, nemohl ven. 

 

Září

18. Gandalf v časných hodinách prchá z Orthanku. Černí jezdci překračují brody Želíze. 

19. Gandalf přichází do Edorasu jako žebrák a není vpuštěn. 

20. Gandalf získává přístup do Edorasu. Théoden mu káže odejít: "Vezmi si kteréhokoli koně, jen buď do zítřka pryč !" 

21. Gandalf potkává Stínovlase, ale kůň mu nedovolí, aby se přiblížil. Pronásleduje Stínovlase daleko přes pláně. 

22. Černí jezdci za večera dojíždějí k Holému brodu; odhánějí stráž Hraničářů. Gandalf dostihuje Stínovlase. 

23. Čtyři Jezdci vnikají před svítáním do Kraje. Ostatní pronásledují Hraničáře na východ a pak se vracejí pozorovat Zelenou cestu. Jeden Černý jezdec přijíždí za soumraku do hobitína. Frodo opuští Dno pytle. Gandalf zkrotil Stínovlase a vyjíždí z Rohanu. 

24. Gandalf překračuje Želíz. 

26. Starý hvozd. Frodo přichází k Bombadilovi.

27. Gandalf překračuje Šeravu. Druhá noc u Bombadila. 

28. Hobiti lapeni Mohylovým duchem. Gandalf přijíždí k Holému brodu. 

29. Frodo přijíždí zvečera do Hůrky. Gandalf navštěvuje Kmotra. 

30. V časných hodinách jsou přepadeny Studánky a hostinec v Hůrce. Frodo opuští Hůrku. Gandalf přijíždí do Studánek a večer dojíždí do Hůrky.

 

Říjen

1. Gandalf odjíždí z Hůrky. 

3. V noci napaden na Větrově. 

6. Tábor pod Větrovem v noci napaden. Frodo raněn. 

9. Glorfindel opouští Roklinku. 

11. Odhání Jezdce z mostu přes Mitheithel. 

13. Frodo překračuje most. 

18. Glorfindel za šera nachází Froda. Gandalf přichází do Roklinky. 

20. Útěk přes Bruinenský brod. 

24. Frodo se zotavuje a probouzí. V noci dojíždí do Roklinky Boromir. 

25. Elrondova Rada. 

 

Prosinec

25. Družina Prstenu opouští za soumraku Roklinku. 

 

3019

 

Leden

8. Družina dochází do Cesmínie. 

11., 12. Sníh na Caradhrasu. 

13. V časných hodinách napadeni vlky. Za setmění dochází výprava k Západní bráně Morie. Glum začíná sledovat Toho, který nese Prsten. 

14. Noc v dvacátém prvním sálu. 

15. Můstek v Khazad-dum a Gandalfův pád. Pozdě v noci dochází Družina k Nimrodel. 

17. Večer dochází Družina do Caras Galadhonu. 

23. Gandalf pronásleduje balroga na vrchol Zirakzigilu. 

25. Svrhává balroga dolů a skonává. Jeho tělo leží na vrcholku. 

 

Únor

14. Zrcadlo Galadriel. Gandalf se vrací k životu a leží v mdlobách. 

16. Loučení s Lórienem. Glum ukrytý na západním břehu pozoruje odjezd. 

17. Gwaithir nese Gandalfa do Lórienu. 

23. Čluny jsou v noci napadeny u Sarn Gebiru. 

25. Družina projíždí Argonathem a táboří na Parth Galenu. První bitva u brodů Želíze; Théodred, syn krále Théodena, zabit. 

26. Rozbití Společenstva. Boromirova smrt; jeho roh je slyšet v Minas Tirith. Smělmír a Peregrin zajati. Frodo a Samvěd vstupují do východního Emyn Muilu. 

27. Aragorn za východu slunce doráží na západní útes. Ěomer se proti Théodenovým příkazům okolo půlnoci vydává z Východních úvalů pronásledovat skřety. 

28. Ěomer dostihuje skřety těsně před Fangornovým hvozdem. 

29. Smělmír a Peregrin uniknou a potkávají Stromovouse. Rohirové za úsvitu útočí a pobíjejí skřety. Frodo sestupuje z Emyn Muilu a setkává se s Glumem. Faramir vidí Boromirův pohřební člun. 

30. Začíná entí sraz. Éomer při návratu do Edorasu potkává Aragorna. 

 

Březen

1. Frodo se za úsvitu vydává na cestu přes Mrtvé močály. Entí sraz pokračuje. Aragorn potkává Gandalfa Bílého. Vydávají se do Edorasu. Faramir opouští Minas Tirith na výpravě do Ithilienu. 

2. Frodo dochází na konec Močálů. Gandalf přijíždí do Edorasu a uzdravuje Théodena. Rohirové jedou na západ proti Sarumanovi. Druhá bitva u brodů Želíze. Erkenbrand poražen. Odpoledne končí entí sraz. Enti pochodují na Železný pas a v noci tam dorážejí. 

3. Théoden ustupuje do Helmova žlebu. Začíná bitva o Hlásku. Enti dokončují ničení Železného pasu. 

4. Théoden a Gandalf se vydávají z Helmova žlebu do Železného pasu. Frodo dochází k hromadám hlušiny na kraji spouště před Morannonem. 

5. V poledne dojíždí Théoden k Železnému pasu. Rozhovor se Sarumanem u Orthanku. Okřídlený nazgul přelétá nad táborem v Dol Baranu. Gandalf vyjíždí s Peregrinem k Minas Tirith. Frodo se skrývá na dohled Morannonu a za šera odchází. 

6. V časných hodinách dohánějí Aragorna Dúnadani. Théoden vyjíždí z Hlásky k Brázdné dolině. Aragorn vyjíždí později. 

7. Faramir odvádí Froda do Henneth Annnunu. Za soumraku přijíždí Aragorn do Šedé Brázdy. 

8. Za rozbřesku se Aragorn vydává na "Stezky Mrtvých"; o půlnoci je u Erechu. Frodo opouští Henneth Annun. 

9. Gandalf přijíždí do Minas Tirith. Faramir opouští Henneth Annun. Aragorn se vydává od Erechu ke Calembelu. Za šera dochází Frodo k Morgulské silnici. Théoden přijíždí do Šeré Brázdy. Z Mordoru začíná proudit tma. 

10. Den bez svítání. Přehlídka Rohanských" Rohirové vyjíždějí z Brázdné doliny. Faramir zachráněn Gandalfem před brananmi Města. Aragorn překračuje Ringló. Vojsko z Morannonu dobývá Cair Andros a vniká do Anórienu. Frodo míjí Křižovatku a vidí vyrážet morgulské vojsko. 

11. Glum navštěvuje Odulu, ale když vidí spícího Froda, téměř toho lituje. Denethor posílá Faramira do Osgiliathu. Aragorn dospívá k Linhiru a přechází do Lebenninu. Východní Rohan je napaden od severu. První útok na Lórien. 

12. Glum vede Froda do doupěte Oduly. Faramir ustupuje k pevnůstkám u silnice. Théoden táboří pod Min-rimmonem. Aragorn tlačí nepřátele k Pelargiru. Enti porážejí nájezdníky v Rohanu. 

13. Frodo zajat skřety z Cirith Ungolu. Pelennor zaplaven nepřáteli. Faramir raněn. Aragorn přichází do Pelargiru a zabírá loďstvo. Théoden v Drúadanském hvozdu.

14. Samvěd nachází Froda ve věži. Minas Tirith obklíčena. Rohirové vedení Divokými lidmi přicházejí do Šedého lesa.

15. V časných hodinách rozbíjí Černokněžný král Bránu Města. Denethor se upaluje na hranici. Kohout kokrhá a je slyšet rohirské rohy. Bitva na Pelennoru. Théoden zabit. Aragorn pozvedá Arweninu zástavu. Frodo a Samvěd utíkají a začínají putovat na sever podél Morgai. Bitva pod stromy Temného hvozdu; Thranduil odráží síly Dol Gulduru. Druhý útok na Lórien. 

16.Rozmluva velitelů. Frodo hledí z Morgai přes tábor k Hoře osudu. 

17. Bitva v Dolu. Král Brand a král Dáin Železná noha padnou v boji. Mnoho trpaslíků a lidí se uchyluje do Ereboru a je obleženo. Šargat přináší Frodův plášť, drátěnou košili a meč do Barad-dur. 

18. Vojsko Západu pochoduje z Minas Tirith. Frodo přichází na dohled Železné tlamy; je dohnán skřety na cestě od Durthangu k Udunu. 

19. Vojsko přichází do Morgulského údolí. Frodo a Samvěd uniknou a začínají putovat po silnici k Barad-dur. 

22. Strašný soumrak. Frodo a Samvěd opouštějí silnici a zahýbají na jih k Hoře osudu. Třetí útok na Lórien. 

23. Vojsko vychází z Ithilienu. Aragorn propouští bázlivé. Frodo a Samvěd odhazují zbraně a výstroj. 

24. Frodo a Samvěd konají svou poslední pouť na úpatí Hory osudu. Vojsko táboří ve spoušti před Morannonem. 

25. Vojsko je obklopeno na pahorcích hlušiny. Frodo a Samvěd dospívají do Sammath Nauru. Glum uchvacuje Prsten a padá do Puklin osudu. Barad-dur se hroutí a Sauron pomíjí.

Po pádu Temné věže a odchodu Saurona ulétl Stín ze srdcí všech, kdo mu odporovali, ale na jeho služebníky a spojence padl strach a zoufalství. Lórien byl třikrát napaden z Dol Gulduru, ale kromě udatnosti tamního lidu tam sídlila i moc, kterou nemohl nikdo překonat. ledaže by tam přišel Sauron sám. Třebaže krásné lesy na okrajích bolestně utrpěly, útoky byly odraženy, a když pominul Stín, Celeborn vyšel a převezl lórienské vojsko v mnoha člunech přes Anduinu. Dobyli Dol Guldur a Galadriel zbořila jeho zdi, odkryla podzemí a hvozd byl očištěn.
Také na Severu byla válka a zlo. Thranduilova říše byla přepadena a dlouho se bojovalo pod stromy a oheň napáchal velké škody; nakonec však Thranduil zvítězil. V den Nového roku elfů se pak Celeborn a Thranduil setkali uprostřed lesa a přejmenovali Temný hvozd na Eryn Lasgalen, Les zelených listů. Thranduil si vzal celou severní část až k horám, které se tyčí v hvozdu, za svou říši; Celeborn se ujal jižního lesa pod Úžinou a pojmenoval jej Východní Lórien; a celý širý hvozd uprostřed dali Meddědovcům a lesním lidem. Ale po odchodu Galadriel Celeborna jeho říše za pár let omrzela. Odešel do Imladris a bydlil s Elrondovými syny. V Zeleném hvozdu žili lesní elfové nerušeně, ale v Lórienu smutně zůstávalo jen pár bývalých obyvatel a v Caras Galadhonu už nebylo světla ani písní.

V týž čas, kdy velké armády obléhaly Minas Tirith, vojsko Sauronových spojenců, které dlouho ohrožovalo hranice krále Branda, překročilo řeku Carnen a Brand byl zatlačen zpátky do Dolu. Tam se mu dostalo pomoci trpaslíků z Ereboru a na úpatí Hory byla velká bitva. Trvala tři dny, ale nakonec byli král Brand i král Dáin Železná noha zabiti a Východňané zvítězili. Bránu však prorazit nemohli a mnoho trpaslíků i lidí našlo útočiště v Ereboru a tam odolávalo obležení.
Když přišla zpráva o velkých vítězstvích na Jihu, Sauronova armáda na Severu byla zaražena; obklíčení vyšli a rozehnali ji. Zbytek uprchl na Východ a víckrát Dol neobtěžovali. Potom se stal králem Dolu Bard II., Brandův syn, a Thorin III. Kamenná přilba, Dáinův syn, se stal Králem pod Horou. Poslali své vyslance na korunovaci krále Elessara a od té doby zůstaly jejich říše přátelské Gondoru, dokud trvaly, a byly pod korunou a ochranou krále Západu.

 

 

 

 

HLAVNÍ DNY OD PÁDU BARAD-DUR DO KONCE TŘETÍHO VĚKU

* Dny a měsíce podle krajového kalendáře.

 

3019 (1419 k. l.)

 

Březen

27. Bard II. a Thorin III. Kamenná přilba ženou nepřátele z Dolu. 

28. Celeborn překračuje Anduinu a začíná bořit Dol Guldur. 

 

Duben

6. Setkání Celeborna a Thranduila. 

8. Ti, kdo nesli Prsten, poctěni na Cormallenském poli. 

 

Květen

1. Korunovace krále Elessara; Elrond a Arwen vyjíždějí z Roklinky. 

8. Éomer a Éowyn odjíždějí do Rohanu s Elrondovými syny. 

20. Elrond a Arwen přijíždějí do Lórienu. 

27. Doprovod Arwen opouští Lórien. 

 

Červen

14. Elrondovi synové se setkávají s doprovodem a přivážejí Arwen do Edorasu. 

16. Vydávají se do Gondoru. 

25. Král Elessar nachází semenáček Bílého stromu. 

 

1. radostiny

Arwen přijíždí do Města. 

 

Slunovrat

Svatba Elessara a Arwen. 

 

Červenec

18. Éomer se vrací do Minas Tirith. 

19. Pohřební průvod krále Théodena vyjíždí. 

 

Srpen

7. Průvod přijíždí do Edorasu. 

10. Pohřeb krále Théodena. 

14. Hosté se loučí s králem Ěomerem. 

18. Přijíždějí do Helmova žlebu. 

22. Přijíždějí k Železnému pasu. Při západu slunce se loučí s králem Západu. 

28. Dohánějí Sarumana; Saruman se obrací ke Kraji. 

 

Září

6. Zastavují na dohled hor Morie. 

13. Celeborn a Galadriel odjíždějí, ostatní se vydávají k Roklince. 

21. Vracejí se do Roklinky. 

22. Bilbovy sto devětadvacáté narozeniny. Saruman přichází do Kraje. 

 

Říjen

5. Gandalf a hobiti opouštějí Roklinku. 

6. Překračují Bruinenský brod. Frodo cítí první návrat bolesti. 

28. Při setmění dojíždějí do Hůrky. 

30. Opouštějí Hůrku. "Cestovatelé" za tmy přijíždějí k mostu přes Brandyvínu. 

 

Listopad

1. Zatčeni v Žabovřeskách. 

2. Přicházejí do Povodí a bouří Krajany. 

3. Bitva v Povodí. Saruman pomíjí. Konec Války o Prsten.


 

3020 (1420 k. l.)

Velký rok hojnosti

 

Březen

13. Frodo nemocen (výročí otravy Oduliným kousnutím). 

 

Duben

6. Na Oslavové louce rozkvétá mallorn. 

 

Květen

1. Samvěd si bere Růženu. 

 

Slunovrat

Frodo se vzdává úřadu starosty a Vilda Bělonožka je znovu dosazen. 

 

Září

22. Bilbovy sto třicáté narozeniny. 

 

Říjen

6. Frodo opět nemocen. 

3021 (1421 k. l.)

Poslední rok Třetího věku

 

Březen

13. Frodo opět nemocen. 

25. Narození Elanor Sličné, dcery Samvědovy. Podle gondorského počítání začal tímto dnem Čtvrtý věk. 

 

Září

21. Frodo a Samvěd vyjíždějí z Hobitína. 

22. V Zálesí potkávají Poslední jízdu Strážců Prstenů. 

29. Dojíždějí do Šedých přístavů. Frodo a Bilbo odjíždějí s Třemi strážci přes Moře. Konec Třetího věku. 

 

Říjen

6. Samvěd se vrací do Dna pytle. 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář